Formacja

Celem formacji jest pomoc w rozeznaniu powołania i jego realizacji; wprowadzenie w istotę życia konsekrowanego w świecie i w duchowość Wspólnoty. Jest to czas wypracowania w sobie postawy stałego dążenia do dojrzałości chrześcijańskiej. Mamy cztery etapy formacji:

  • Formacja wstępna – trwa jeden rok. Służy poznaniu przez kandydatkę podstawowych wymagań życia konsekrowanego w świecie i zadań apostolskich naszego Instytutu oraz rozpoznaniu swego powołania;
  • Formacja zasadnicza – trwa dwa lata. Jej celem jest poznanie Konstytucji Instytutu, jego historii, duchowości i przygotowanie do podjęcia tej formy życia. Kończy się złożeniem pierwszych ślubów;
  • Formacja pogłębiająca – trwa pięć lat, podczas których śluby odnawia się każdego roku. Jest to okres głębszego zrozumienia swojej konsekracji w świecie i udziału w misji Kościoła oraz nawiązywanie głębszych więzi ze Wspólnotą. Po tym okresie formacji członkini może być dopuszczona do złożenia ślubów wieczystych;
  • Formacja ustawiczna – obejmująca członkinie po ślubach wieczystych czyli dotyczy realizacji powołania.