Charyzmat

Instytut Jezusa Eucharystycznego koncentruje swoją duchowość na Eucharystii. Służymy Chrystusowi, który całego siebie ofiaruje nieustannie w bezkrwawej ofierze na ołtarzach Kościoła. Całe nasze życie ujmujemy także jako dar ofiarny i składamy je Bogu z Chrystusem i Jego Mistycznym Ciałem na ołtarzu podczas Eucharystii, i Eucharystią ma być nasze codzienne życie wypełnione miłością Boga i bliźniego w oblubieńczej więzi z Chrystusem.