Witaj na stronie startowej

Witamy na stronie Instytutu Jezusa Eucharystycznego

(dotychczas Instytut Służebnic Ołtarza)

 

MB Częstochowska

MB  Częstochowska

MB Ostrobramska

 

 

Jesteśmy instytutem życia konsekrowanego, nasza historia rozciąga się od Wilna, przez Częstochowę, Wrocław aż po Gietrzwałd na Warmii.

Żyjąc w normalnych warunkach świeckich, całkowite oddanie się Chrystusowi wyrażamy w sposób szczególny przez wypełnianie rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, potwierdzone ślubami. Dla pełniejszego oddania siebie Bogu w działaniu apostolskim składamy jeszcze ślub wypełniania zadań apostolstwa.