Witaj na stronie startowej

Witamy na stronie Instytutu Jezusa Eucharystycznego


[nazwa historyczna: Instytut Służebnic Ołtarza]

MB Częstochowska

MB  Częstochowska

MB Ostrobramska

 

 

Jesteśmy instytutem życia konsekrowanego, nasza historia rozciąga się od Wilna, przez Częstochowę, Wrocław aż po Gietrzwałd na Warmii.

Żyjąc w normalnych warunkach świeckich, całkowite oddanie się Chrystusowi wyrażamy w sposób szczególny przez wypełnianie rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, potwierdzone ślubami. Dla pełniejszego oddania siebie Bogu w działaniu apostolskim składamy jeszcze ślub wypełniania zadań apostolstwa.