Cel i zadania

  • Zasadniczym celem jest całkowite oddanie się umiłowanemu nade wszystko Panu Bogu i dyspozycyjność wobec natchnień Ducha Świętego  z uznaniem pośrednictwa przełożonej instytutu
  • Racją istnienia naszej Wspólnoty jest apostolstwo, czyli wprowadzanie Ewangelii zarówno w życie indywidualne, jak i społeczne.
  • Żyjąc w normalnych warunkach świeckich, całkowite oddanie się Chrystusowi wyrażamy w sposób szczególny przez wypełnianie rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, potwierdzone ślubami.