Kim jesteśmy?

  • Jesteśmy wspólnotą osób świeckich, które całkowicie poświęciły swoje życie Bogu, poprzez służbę ludziom.

  • Jesteśmy w pełni osobami świeckimi i równocześnie konsekrowanymi, gdyż nasze pragnienie całkowitego oddania się Bogu potwierdziłyśmy ślubami czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i apostolstwa.

  • Jesteśmy wspólnotą, chociaż nie prowadzimy wspólnego życia na co dzień. Mieszkamy same lub z bliskimi.

  • W ciągu roku spotykamy się w mniejszych grupach, a z całą Wspólnotą raz w roku na tak zwanej 9-cio dniowej nowennie (rozważania, konferencje, modlitwa) i rekolekcjach.

  • Jesteśmy z sobą w kontakcie najczęściej telefonicznym, utrzymujemy też bezpośrednie kontakty indywidualne, znamy swoje problemy, wspieramy się.

  • Mamy silne poczucie jedności, bliskości i wspólnoty, co wypływa z oblubieńczej więzi z Chrystusem
Krzyż  czerwińsk